ƗpE

9 qbg܂I

1
9

\

ڍ
ԍ
ݒn
i
ynʐ
ʐ
\EK
zN
ԗl
03051101

ls攋u32-18
SoXu1

I[i[`FW

630~

78.4ui23.71؁j71.84ui21.73؁j


1976N
30060107

lsk׍]Oa115-7
SoXΉ2

Ap[g

1980~

291.75ui88.25؁j186.32ui56.36؁j


1988N10
28121601

֓cs
SoXV1

Ap[g

2280~

722.65ui218.6؁j163.58ui49.48؁j


1981N
02050102

lsɍn1918-7
SoXɍ5

iqɕtj

2680~

274.77ui83.11؁j86.12ui26.05؁j


1990N
29021301

ls捲‘18-26
SoXX֋Ǖ5

Ap[g

4200~

368ui111.32؁j235.86ui71.34؁j


1987N
02102001

ls508-1
SoX]7

X

5800~

1159.99ui350.89؁j398.8ui120.63؁j


1987N
03071401

֓csL1424
SoXL5

Ap[g

6000~

995.96ui301.27؁j


1995N
25082301

֓cs
LcwZ1

H

6500~

733.7ui221.94؁j763.58ui230.98؁j


1997N
27042002

܈s
SoX10

Ap[g

19500~

3341ui1010.65؁j1590.06ui480.99؁j


2007N

1
9

\